Customer Visit-Korejska posjeta mušterijama

Dana 3. septembra 2018. godine, u našu kompaniju je došla na uvid dugogodišnja saradnja korejskih kupaca, koji su od naše fabrike nabavljali Pall prsten i strukturirano pakovanje i veoma su prepoznati po našem kvalitetu. Nakon jednog dana istrage, kupac je u potpunosti cijenjen za našu 100% automatsku radionicu za injektiranje, metalnu radionicu i internu radionicu tornja.

Nakon toga, kupac je imao dubok i temeljit razgovor o industriji pakovanja u tornjevima, odsumporavanju morske vode, itd. sa našim tehničarima u sali za sastanke, a takođe je analizirao trenutni status i izglede industrije pakovanja. On se oseća potpuno samouvereno sa Aite Mass Transfer

Nakon što se kupac vratio u Koreju, naručio je jedan 20" kontejner valovitog lima u septembru

1
111

Vrijeme objave: 11.08.2021